Financieel voordeel voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie

Voor systemen die over een warmtepompfunctie beschikken, is het mogelijk voor het gehele systeem inclusief montage de EIA (Energie Investering Aftrek) subsidie aan te vragen.

Door te investeren in energiebesparende systemen heeft uw als ondernemer een belastingvoordeel van ca. 10%. Naast de gebruikelijke afschrijving is 40% van de investeringskosten aftrekbaar van de winstbelasting, indien de voorzieningen voldoen aan de eisen van de subsidieregeling.

Wij wijzen u erop dat de toekenning van de subsidie door de overheid geschiedt en van meerdere factoren afhankelijk is, een garantie op de toekenning van de subsidie kan nimmer worden gegeven. In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA.

Voor meer informatie: www.agentschap.nl of www.belastingdienst.nl